Księgi handlowe

Zakres czynności:

 1. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży (kraj) dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT)
 2. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb transakcji (UE, Import, Eksport).
 3. Ewidencjonowanie dokumentów w księgach handlowych.
 4. Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami.
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych (ŚT), wartości niematerialnych i prawnych (MNiP), wyposażenia.
 6. Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.
 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 8. Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT – UE.
 9. Sporządzanie sprawozdań do GUS.
 10. Sporządzanie deklaracji INTRASTAT.
 11. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, informacji dodatkowych do US i KRS, PIT, CIT).
 12. Opracowanie polityki rachunkowości.
 13. Kontakt z US, ZUS, reprezentacja podczas kontroli.
 14. Pomoc w zarejestrowaniu firmy.
 15. Pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania.
 16. Wyprowadzanie zaległości księgowych.

Copyright © 2021 Biuro Rachunkowe „Contabilita” S.C.

Wykonanie i Realizacja: BONO Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe Sylwia Piechucka

Licznik odwiedzin: stat4u