Księga przychodów i rozchodów

Zakres czynności:

 1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 2. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży (kraj) dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
 3. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb transakcji (UE, Import, Export).
 4. Ewidencjonowanie dokumentów w KPiR.
 5. Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych (ŚT), wartości niematerialnych i prawnych (MNiP), wyposażenia.
 7. Ustalenie wysokości miesięcznych Lu kwartalnych  zaliczek na podatek dochodowy.
 8. Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT – UE.
 9. Sporządzanie sprawozdań do GUS.
 10. Sporządzanie deklaracji INTRASTAT.
 11. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych  PIT oraz zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego.
 12. Kontakt z US, ZUS, reprezentacja podczas kontroli.
 13. Pomoc w zarejestrowaniu firmy.
 14. Pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania.
 15. Wyprowadzanie zaległości księgowych.

Copyright © 2021 Biuro Rachunkowe „Contabilita” S.C.

Wykonanie i Realizacja: BONO Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe Sylwia Piechucka

Licznik odwiedzin: stat4u