Kadry i płace

Zakres czynności:

 1. Sporządzanie listy płac.
 2. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kartotek zasiłkowych.
 3. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
 4. Obliczanie składek ZUS od wynagrodzeń.
 5. Sporządzanie deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami.
 6. Prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników.
 7. Ustalanie wymiarów i limitów urlopów.
 8. Zgłaszanie, wyrejestrowywanie pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS.
 9. Prowadzenie pozostałych ewidencji nieobecności.
 10. Wystawianie świadectw pracy.
 11. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, o zarobkach.
 12. Sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-40).
 13. Wyprowadzanie zaległości kadrowo- płacowych.
 14. Sporządzanie informacji do GUS.
 15. Sporządzanie deklaracji ZUS IWA.
 16. Sporządzanie rocznej deklaracji podatkowej (PIT 4R, PIT 8AR).

Copyright © 2021 Biuro Rachunkowe „Contabilita” S.C.

Wykonanie i Realizacja: BONO Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe Sylwia Piechucka

Licznik odwiedzin: stat4u